Energie din surse regenerabile și cogenerare (de exemplu, instalații de cogenerare)