Garo/Šilumos gamyba, šiluminės energijos naudojimas ir jos susigrąžinimas