Finansinės paskatos

Ši ataskaita apteikia apžvalgą jau esančių bei planuojamų paramos priemonių, kuriomis Lietuvoje siekiama paskatinti tekstilės įmonių investicijas energijos efektyvumo didinimo srityje . Čia pateikiamos nuostatos, reikalavimai , kuriuos turi atitikti finansinę paramą siekiantis gauti rengiamas projektas energijos efektyvumo didinimo srityje. Pateikta informacija apie paramos priemones apima privačias ir visuomenines iniciatyvas, dotacijas, paramos schemas, paskolas įmonių privačioms iniciatyvoms energetikos efektyvumo gerinimo srityje . Tik į mokslinius tyrimus orientuotos paramos priemonės šioje ataskaitoje nėra apžvelgiamos.