Proizvodnja pare/topline, korištenje toplinske energije i njeno prikupljanje