Pregled

Modul 1: Ugovori o nabavi i prebacivanje opterećenja (Only available in english)
Modul 2: Upotreba i proizvodni strojevi (Only available in english)
Modul 5: Obnovljiva energija i kogeneracija (npr. kogeneracijsko postrojenje) (Only available in english)
Modul 6: Rasvjeta
Modul 7: Grijanje
Modul 8: Ventilacija i klimatizacija (Only available in english)
Modul 9: Vakum / Čišćenje (Only available in english)
Modul 10: Mjerenje i metodologija provjere (Only available in english)
Modul 12: Pomoćni alat za distribuciju energije (EDST) (Only available in english)
Modul 13: Alat za mjerenje i usporedbu podataka o energetskoj potrošnji (EMBT) (Only available in english)