Výroba páry / vytápění, využití termální energie a její rekuperace