Přehled

Modul 1: Smlouvy na dodávky a přenos (Pouze v angličtině)
Modul 2: Vyuziti výrobnich strojů (Pouze v angličtině)
Modul 3: Stlačený vzduch (Pouze v angličtině)
Modul 4: Výroba páry / vytápění, využití termální energie a její rekuperace (Pouze v angličtině)
Modul 5: Obnovitelná energie a kogenerace (tj. Kogenerační jednotka) (Pouze v angličtině)
Modul 6: Osvětlení (Pouze v angličtině)
Modul 7: Topení (Pouze v angličtině)
Modul 8: Ventilace a klimatizace (Pouze v angličtině)
Modul 9: Vysávání /čištění (Pouze v angličtině)
Modul 10: Metody měření a ověřování (Pouze v angličtině)
Modul 11: Celkový SESEC přístup (Pouze v angličtině)
Modul 12: Nástroj podporující distribuci energií (EDST) (Pouze v angličtině)
Modul 13: Nástroj řízení a měření energetické spotřeby (EMBT) (Pouze v angličtině)
Modul 14: Nástroj pro samohodnocení (SAT) (Pouze v angličtině)

Školení

K dispozici není žádný modul v tomto jazyce.