Právní aspekty

Zpráva dává  přehled o stávajících a připravovaných právních aspektech zaměřených na  energetickou účinnost, které jsou důležité pro české textilní firmy.  Zahrnuje  obecné zásady a právní předpisy, které jsou zaměřeny na zlepšení energetické účinnosti,  a které je nezbytné dodržovat.
Zaměřuje se  na zadávání veřejných zakázek v oblasti  energie, výrobní procesy, energetickou infrastrukturu a omezení energie, pokud jde o textilní výrobky.