Finanční pobídky

Tato zpráva poskytuje přehled o stávajících a připravovaných možnostech podpory investic textilních firem v oblasti energetické účinnosti v České republice. Nabízí  přehled   o tom, jak nohou být   finančně podporovány  investice do energetické účinnosti.
Podpůrná opatření zahrnují soukromé nebo veřejné pobídky, dotace, režimy podpory, půjčky, které podpoří  vlastní investice  v oblasti energetické účinnosti. Programy pro návrhy projektů, které jsou zaměřené na  výzkum,  nejsou brány v úvahu.