Пара/Производство на топлина, използване на топлинна енергия и нейното възстановяване