Overview

Модул 1: Измерване и верификация (наличен само на английски език.)
Модул 2: Производство и производствени машини (наличен само на английски език.)
Модул 3: Сгъстен въздух (наличен само на английски език.)
Модул 4: Пара/Производство на топлина, използване на топлинна енергия и нейното възстановяване (наличен само на английски език.)
Модул 5: Възобновяема енергия и когенерация (наличен само на английски език.)
Модул 6: Осветление
Модул 7: Отопление
Модул 9: Вакуум/ Почистване (наличен само на английски език.)
Модул 10: Измерване и методология за верификация (наличен само на английски език.)