ПИРЕ (Помощен Инструмент за Разпределение на Енергията)

Помощният инструмент за разпределяне на енергията (ПИРЕ) може да бъде използван, когато не разполагате с данни от енергиен одит. Инструментът дава оценка на енергийното разпределение по различните процеси и спомагателно оборудване. Той също така позволява постоянен мониторинг на потреблението.