Инструмент за самооценка

Инструментът за самооценка позволява на фирмата да идентифицира най-обещаващите за нея добри практики за енергоспестявания.