ИЕМБ (Инструмент за енергиен мениджмънт и бенчмаркинг)

Инструментът за енергиен мениджмънт и бенчмаркинг (ИЕМБ) сравнява енергийното потребление спрямо производствени данни. Той генерира индикатори за енергийна ефективност и дава отчет за динамиката на потреблението.