Stoom- of warmteproductie, gebruik van thermische energie en de recuperatie ervan