Financiële stimuli

Dit rapport geeft een overzicht van de bestaande en toekomstige mogelijkheden voor de ondersteuning van investeringen die textiel bedrijven kunnen doen om hun energie-efficientie te verbeteren. Daarbij is beschreven hoe financiering bekomen kan worden voor gekozen of verplichte maatregelen. Deze steunmaatregelen omvatten onder andere overheids initiatieven, groene leningen, steunregelingen ...  . Financiering voor onderzoeksdoeleinden zijn niet in beschouwing genomen.